Power Supplay Oker EB-750w
ข้อมูลสินค้า
รหัสสินค้า : EB-750
ชื่อสินค้า : Power Supplay Oker EB-750w
ราคา : 550 บาท
รายละเอียด

- มีกำลังไฟฟ้า 750 วัตต์
- รองรับการใช้งานซีพียู Intel Core 2 Duo และ AMD Phenom
- รายละเอียดการใช้งานสอดคล้องกับ ATX เวอร์ชั่น 2.03 และ ATX 12V เวอร์ชั่น 1.1
- มีวงจรในการป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มากเกินกว่าการใช้งานในปัจจุบันและมี
  อุณหภูมิที่สูงขึ้นมากเกินไป

COMPUTER ACCESSORY TECHNOLOGY CO.,LTD ( C.A.T. COMPUTER )
12/32-33 Moo 4 , Laksong,Bangkae,Bangkok 10160 Telephone : 02-8091714, 02-8094079 Fax : 02-8091715,02-8093869
Email : catthai55@hotmail.com catthai66@hotmail.com catthai88@hotmail.com catthai99@hotmail.com
©2014 Catthai.com.Inc.All Right Reserved.